Real benefits of Pymetrics test?

So, I applied for Unilever Future Leaders Programme 2017 on Thursday and just took their online games round today. Despite the quite positive result, I failed this online games round lol so yep, no more UFLP until next year, however, I don’t intend applying to the Programme again, because I’d rather take the true Logical Reasoning […]

Read more "Real benefits of Pymetrics test?"

Reading Challenge 2017

This year I don’t interested in any New Year Resolution, maybe because I haven’t written my 2016′ Summary yet, so spiritually, 2016 for me hasn’t finished?! Anyway, as I’m doing my job as an amateur translator for a sort of Book Club and Promote Reading Habits – Read Station, ALSO, I just created my Goodreads account, […]

Read more "Reading Challenge 2017"

Những người em thương.

Em nhớ những tối muộn học ở thư viện, vì lo rằng nếu về dorm thì sẽ thấy cái giường mà cầm lòng không đặng. Em nhớ những tối muộn tập Yosshakoi cùng hai đứa bạn, sau khi tập xong, cả lũ sẽ về làm loạn ở bếp, ăn uống rồi chui vào phòng em […]

Read more "Những người em thương."

Về chuyện viết lách

.Thật sự khi bắt tay vào gõ những dòng này, tôi không có chủ ý nhất định nào, chỉ là muốn viết ra suy nghĩ của mình bằng tiếng mẹ đẻ, vậy thôi. Trước khi sang Nhật, tôi được hai đứa em họ dẫn đi xem Tarot. Chị gái xem cho tôi nói rất nhiều, […]

Read more "Về chuyện viết lách"