Về chuyện viết lách

.Thật sự khi bắt tay vào gõ những dòng này, tôi không có chủ ý nhất định nào, chỉ là muốn viết ra suy nghĩ của mình bằng tiếng mẹ đẻ, vậy thôi. Trước khi sang Nhật, tôi được hai đứa em họ dẫn đi xem Tarot. Chị gái xem cho tôi nói rất nhiều, […]

Read more "Về chuyện viết lách"