Những người em thương.

Em nhớ những tối muộn học ở thư viện, vì lo rằng nếu về dorm thì sẽ thấy cái giường mà cầm lòng không đặng. Em nhớ những tối muộn tập Yosshakoi cùng hai đứa bạn, sau khi tập xong, cả lũ sẽ về làm loạn ở bếp, ăn uống rồi chui vào phòng em […]

Read more "Những người em thương."