Về chuyện viết lách

.Thật sự khi bắt tay vào gõ những dòng này, tôi không có chủ ý nhất định nào, chỉ là muốn viết ra suy nghĩ của mình bằng tiếng mẹ đẻ, vậy thôi. Trước khi sang Nhật, tôi được hai đứa em họ dẫn đi xem Tarot. Chị gái xem cho tôi nói rất nhiều, […]

Read more "Về chuyện viết lách"

Chuyện tập gym

Thật ra mình mới tập gym theo work out plan và theo diet plan mới được… 3 tuần có lẻ thôi, trước đó cũng có đi tập quào quào và cũng học lỏm nghe ngóng nghiên cứu từ những người đi trước một tẹo. Dạo này thấy có tí kết quả, và cũng thấy các […]

Read more "Chuyện tập gym"

Several things learned recently

It’s been a tough time for me, and or everyone back home (if anyone heard about the horrible environmental pollution case in Vietnam’s coast line which caused the death for thousands of fish, and people started protesting against the Government for not making any clear announcement or action towards this situation). And it’ simply a […]

Read more "Several things learned recently"